نفرات سرشناسی مثل مسعود شجاعی و لوسیانو پریرا د لیست نساجی به چشم می‌خورند که البته خرید دو بازیکن آخر، بهیچ عنوان متناسب با بودجه بسیار کم نساجی نیست و باید دید آیا نکونام از میزان هزینه صنیعی فر برای نساجی آگاه است یا خیر؟

آخرین اخبار گیشه