مهدی تاج و سایر بازنشستگان فدراسیون حالا سر دوراهی اند و در این میان نمی دانند بمانند یا بروند. البته آنها میل دارند که صندلی قدرت را حفظ کنند اما طبق قانون فعلی مجرم می شوند، اگر با استعفای خود خواسته بروند هم تقصیر تعلیق فدراسیون و حذف تیم ملی گردن آنها می افتد.

آخرین اخبار گیشه