شاگردان کومان که با فرانسه در امتیاز 7 مساوی شدند به دلیل غلبه در بازی رودررو مقابل فرانسه راهی مرحله بعد شدند و ژرمن ها با 2 امتیاز راهی سطح B شدند.

آخرین اخبار گیشه