مربی دروازه‌بانان تیم ملی(لوپز) با آقای زیکو عکس یادگاری انداختند که تصویرشان در فضای مجازی هم وجود دارد؛ ما بارها درباره شایعه‌ای که درباره ایشان مطرح شده بود، پاسخ دادیم تا سوء برداشت نشود ولی توجهی به این موضوع نشد.

آخرین اخبار گیشه