معروف ترین سایت خبری شهر ناتینگهام که منتسب به باشگاه قدیمی این شهر است بعد از چند روز سرانجام مصدومیت ستاره ایرانی را تایید کرد.

آخرین اخبار گیشه