دو نشریه ورزشی مادریدی، در شماره امروز خود برتری شب گذشته رئال در زمین بتیس را بازتاب داده اند و در جبهه کاتالان ها، پیروزی تیم بسکتبال بارسا برابر رئال تیتر شماره یک بوده است.

آخرین اخبار گیشه