کاپیتان استقلال به شکلی عجیب آمادگی خود را در تمرین روز گذشته استقلال نشان داد.

آخرین اخبار گیشه