مدیر باشگاه الوحده می گوید که دو بازیکن خارجی این تیم در لیست خروجی باشگاه قرار ندارند.

آخرین اخبار گیشه