ویسنته دل بوسکه علیرغم تساوی اسپانیا در دیدار اول، از موفقیت این تیم در ادامه مسیر مطمئن است.

آخرین اخبار گیشه