آمدن توماس توخل آلمانی به پاری سن ژرمن با استقبال خوبی از جانب دنی آلوس روبرو شده است.

آخرین اخبار گیشه