چهار بازیکن استقلال غایب تمرین روز چهارشنبه استقلال به دلیل مسائل پزشکی بودند.

آخرین اخبار گیشه