از نگاه ادینسون کاوانی، لیگ فرانسه چیزی کمتر از لیگ برتر انگلیبس ندارد.

آخرین اخبار گیشه