هافبک دفاعی تیم ملی نتوانست در آخرین تمرین ایران به صورت کامل شرکت کند.

آخرین اخبار گیشه