نشریات امروز اسپانیا به شکست شب گذشته تیم ملی این کشور مقابل انگلیس پرداخته اند.

آخرین اخبار گیشه