محمد انصاری سه فصل پیش چنین گلی را به گسترش فولاد تبریز زده بود و حالا موفق شد از همان منطقه به نود ارومیه گلزنی کند.

آخرین اخبار گیشه