در اقدامی عجیب برخی کابل های ورزشگاه غدیر اهواز به سرقت رفت.

آخرین اخبار گیشه