ژوزه مورینیو در لحظات پایانی دیدار برابر چلسی از کوره در رفت و با نیمکت حریف درگیر شد.

آخرین اخبار گیشه