مارک آندره تراشتگن در غیاب لیونل مسی نقش به سزایی در رسبدن دوباره بارسا به صدر ایفا کرد.

آخرین اخبار گیشه