آرتورو ویدال امشب نیز در ترکیب بارسا حضور نداشت و بازی را روی نمکت به اتمام برد.

آخرین اخبار گیشه