جنارو گتوزو، سرمربی میلان معتقد است که گونسالو ایگواین باید احساساتش را کنترل می‌کرد.

آخرین اخبار گیشه