در دومین روز آغاز اردوی جدید تیم ملی، تعداد بازیکنان غایب به عدد سه رسید.

آخرین اخبار گیشه