تیم ملی ترینیداد و توباگو تنها با 16 بازیکن به ایران رسید.

آخرین اخبار گیشه