لیونل مسی روز گذشته جایزه پیچیچی و دی استفانو را دریافت کرد تا موزه افتخارات فردی اش پررنگ تر شود.

آخرین اخبار گیشه