هری کیول ستاره سابق استرالیایی که اخیرا هدایت ناتس کانتی را بر عهده گرفته بود، پس از کسب نتایج ضعیف از سمت خود برکنار شد.

آخرین اخبار گیشه