نماینده وزن ١٣0 کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی امید ایران به مدال برنز رقابت های جهانی رسید.

آخرین اخبار گیشه