کمیته ملی المپیک پرداخت پاداش به ملی پوش دوومیدانی و وزنه برداری را در دستور کار خود قرار داد.

آخرین اخبار گیشه