در صورت رعایت مرز باریک و دشوار عدالت، هر انسانی حتی روزنامه نگار هم اجازه ابراز آزادانه عقاید خود را در همه دنیا داراست.

آخرین اخبار گیشه