الساندرو رومانیولی، مدافع و کاپیتان روسونری حدود یک ماه از میادین دور خواهد بود.

آخرین اخبار گیشه