خامس رودریگز در این فصل روزهای خوبی را در بایرن پشت سر نگذاشته است و در حال حاضر دوران مصدومیت خود را پشت سر می گذارد.

آخرین اخبار گیشه