سرمربی تیم ملی پس از صحبت های اخیر خود در تهران، این بار در دوحه در رابطه با دو دستگی و نفاق حول تیم ملی اظهار نظر کرد.

آخرین اخبار گیشه