گرت ساوتگیت، سرمربی تیم ملی انگلیس تاکید کرد که تیمش باز هم دچار تغییر خواهد شد و جای هیچ بازیکنی در این تیم ثابت نیست.

آخرین اخبار گیشه