نوید ملک ثابت و سجاد زارعیان جهرمی 2 قهرمان اسکواش کشورمان با هدف بهبود رنکینگ جهانی به کراچی پاکستان اعزام شدند.

آخرین اخبار گیشه