در این جلسه محمدعلی نجفی شهردار مستعفی تهران نیز حضور داشت.

آخرین اخبار گیشه