تا جایی که اطلاع دارم، استانداری تهران، به جهت فقدان شرایط قانونی لازم، با این درخواست موافقت نکرده است.

آخرین اخبار گیشه