اگر ملت ایران شورش کند، شورشی علیه کاخ سفید و برای آزادی فلسطین خواهد بود.

آخرین اخبار گیشه