مجلس بايد با نظام حزبي اداره شود و درثاني، يك مجلس كافي نيست و حتما بايد به‌سمت نظام دو پارلماني برويم.

آخرین اخبار گیشه