باید بگوییم عربستانی ها نه تنها قائل به دموکراسی نیستند بلکه آدم خوارند.

آخرین اخبار گیشه