جمعی از زنان و مردان بازنشسته با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی در پلاکاردهایی که در دست داشتند خواستار همسان سازی حقوقشان با شاغلان طبق ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بودند.

آخرین اخبار گیشه