افرادی که در این پرونده دست داشتند به جرم حق رشوه و جعل اسناد دستگیر شده‌اند.

آخرین اخبار گیشه