احسان قاضی‎زاده هاشمی، نماینده مردم فریمان و دیگر مخالف FATF اعلام می‎کند که درباره این موضوع پیامک تهدیدآمیزی برای او فرستاده نشده‎ است.

آخرین اخبار گیشه