وی با بیان اینکه باید مسایل فاضلاب شهرستان اهواز به سرعت حل شود، گفت: دولت در سفر رییس جمهور در سال 95 قرار شد برای حل مسایل آب و فاضلاب خوزستان منابعی را در نظر بگیرد و در این زمینه در فروردین ماه 96 یک مصوبه مفصل برای حل مشکلات در نظر گرفت.

آخرین اخبار گیشه