روند کاری در مرزها و بازارچه‌های مرزی به صورت عادی و روان در جریان است.

آخرین اخبار گیشه