استثنایی در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در فدراسیون های ورزشی وجود ندارد.

آخرین اخبار گیشه