نقشه دفاع در ستاد فرماندهی اقتصاد

برخی دولتمردان در مقابل مطالبه قانونمندی فضای مجازی و انتقال فضای پیام‌رسانی مسئولانه به داخل مقاومت کردند اما حالا می‌گویند گرانی افسار گسیخته زیر سر جنگ روانی دشمن در فضای مجازی است. کدام حرف را باور کنیم؟

آخرین اخبار گیشه