از طولانی‌ترین خیابان خاورمیانه به باغ ایرانی بروید

در سراشیبی تابستان امسال، می‌توانید خود را به قدم زدن در خیابان ولیعصر (عج)، بالابلندترین خیابان خاورمیانه مهمان کنید، به «باغ ایرانی» سر بزنید، جنگ را بر پرده سینما ببینید و دستپخت مردان خانواده را امتحان کنید.

آخرین اخبار گیشه