ابهاماتی که در «سامانه شفافیت» شهرداری تهران علنی شد

در میان قراردادهایی که توسط شهرداری تهران در یک سالِ گذشته منعقد شده است برخی از قراردادها نکات مبهمی دارند و اتفاقاً قراردادهایی که دارای نکات مبهم هستند از طریق ترک تشریفات و یا مناقصه محدود منعقد شده‌اند.

آخرین اخبار گیشه