توهین عضو اصلاح طلب شورای شهر نیشابور به عزاداران حسینی

توهین یکی از اعضای شورای شهر نیشابور به عزاداران حسینی واکنش کاربران فضای مجازی را به همراه داشت.

آخرین اخبار گیشه