عکاس خبرگزاری فارس زیر گلوله تروریست‌ها

فاطمه رحیماویان عکاس خبرگزاری فارس در اهواز، در شرایط خطرناک حمله تروریستی در اهواز، مشغول ثبت این جنایت تروریست‌هاست.

آخرین اخبار گیشه