منتقد مدافعان حرم بودم؛ حالا عاشقشان شده‌ام

بهانه، جشن امضای کتاب بود اما همه آمده‌بودند حال‌وهوای بهاری دلشان را که باعث‌وبانی‌اش داستان عاشقانه یک شهید پاییزی بود، با هم به اشتراک بگذارند. کتاب‌فروشی خیابان مرکزی شهر این بار، نه محل توزیع کتاب، بلکه محفل تکثیر عشق بود...

آخرین اخبار گیشه