قیمت مناسب و فوری طراحی سایت

خط ارتباط تلفنی مستقیم میان سران دو کره بر قرار شد

در راستای نشست آتی سران دو کره، امروز خط ارتباطی تلفنی مستقیم میان دو طرف برقرار شد.

آخرین اخبار گیشه